hida
05 شهریور 1401 - 08:00

گلستان در عمل آوری و فرآوری آبزیان ضعیف است

گرگان- مدیرکل شیلات گلستان با اشاره وجود هشت مرکز عمل آوری و فرآوری ماهی و میگو در استان، گفت: در این بخش ضعیف عمل کرده ایم. اسماعیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: برنامه توسعه پرورش ماهیان خاویار در آب‌های شیرین را در دستور کار داریم و با توجه به اینکه صید ماهیان، کاهش یافته تصمیم داریم با برنامه‌هایی این بخش را توسعه دهیم و شاهد استحصال خاویار پرورشی و تولید آن باشیم. خبرنگار مهراظهارکردبرنامه‌هاییمدیرکل شیلات گلستان با بیان اینکه گلستان مهد خاویار کشور است و آن را توسعه خواهیم داد، گفت: برنامه داریم تولید ماهیان گرمابی و سردابی و میگو از روش سنتی خارج شده و به سمت افزایش تولید در واحد سطح برسیم. مهدوی بیان کرد: از توسعه و تکثیر ماهیان زینتی غافل بوده و در سال چهار الی پنج میلیون تن تولید ماهیان زینتی داریم که با واسطه صادر می‌شود؛ برنامه داریم که صادرات آن را از استان انجام دهیم. جباری با بیان اینکه توسعه و تکثیر ماهیان دریایی در مراکز بازسازی ذخایر از دیگر برنامه‌های ما است، اضافه کرد: ۵۰ میلیون بچه ماهی را در دریا رهاسازی کرده‌ایم. بچهمدیرکل شیلات گلستان گفت: در سال گذشته ۹۰۰ تن میگو از استان صادر شده که از جنوب به دیگر کشورها رفته است. وی عنوان کرد: در تکثیر میگو با مشکل مواجه هستیم و از بچه میگو جنوب وارد می‌شود و این امر هزینه را افزایش داده و تلفات هم خواهیم داشت. مواجهوی با اشاره به صادرات غذای ماهیان در سال گذشته، افزود: ۶ هزار تن صادرات داشتیم و امسال این رقم افزایش خواهد یافت. طبق گفته جباری ۳۰ کیلوگرم خاویار از مرکز عمل‌آوری آشوراده صادر شده است. آشورادهمدیرکل شیلات گلستان ادامه داد: ۲۰ هزار تن آبزیان در استان تولید کرده‌ایم اما به دلیل اینکه در عمل آوری و فرآوری اقدامی انجام نشده، عمده آن از استان خارج می‌شود و برای این بخش برنامه داشته و سرمایه‌گذارانی ورود خواهند کرد. آوریسرمایه‌گذارانیجباری اضافه کرد: هشت پرورش ماهی در قفس در خواجه نفس داشته و امسال برنامه‌ریزی می‌کنیم آن را افزایش دهیم و ۱۰۰ متقاضی در این بخش ورود کرده‌اند. جباریقفسطبق گفته وی پیش بینی می‌شود تولید در این بخش به دو هزار تن تومان برسد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 663485